1. חובת תצפית היא בים בכל עת ומצב.
  2. התצפית דרושה בראות לקויה.
  3. קיום התצפית נתון לשיקול דעתו של המשיט בהתאם לנסיבות הקיימות.
  4. התקנה נוגעת למשיטי כלי שייט שאורכם מעל 7 מטרים.