1. מותר, אבל לא יותר ממיל 1 מהחוף.
  2. מותר, בתנאי שיהיה על האופנוע מכשיר להשמעת אות קולי.
  3. מותר, בתנאי שיהיה עוד נוסע שיקים תצפית לאחור.
  4. אסור להפליג.