1. כל אחד פונה ימינה.
  2. כל אחד פונה שמאלה.
  3. (H) מסמן שיש צוללים במים ולכן (P)חייב להתרחק לפחות 200 מטר.
  4. (P) תפנה דרך הספינה (H) עוגנת.