הדפסה
  1. כלי השייט פונה ימינה.
  2. כלי השייט פונה שמאלה.
  3. כלי השייט מטיל עוגן.
  4. כלי השייט מסמן מצוקה.