1. הם מסמנים שאין סכנת התנגשות ביניהם.
  2. הם מסמנים שיש סכנת התנגשות ולכן כל אחד פונה שמאלה.
  3. אלו אותות שנותנים רק בערפל ולכן אין משמעות.
  4. הם מסמנים שיש סכנת התנגשות ולכן כל אחד פונה ימינה.