1. כלי השייט (G) מזהיר את האופנוע מעליה על שרטון.
  2. כלי השייט (G) מברך לשלום.
  3. כלי השייט (G) מנסה להזהיר או למשוך תשומת לב של האופנוע.
  4. אין משמעות לצפירות ביום, אלה רק בערפל.