1. כל אחד פונה ימינה.
  2. כל אחד פונה שמאלה.
  3. כל אחד ימשיך בדרכו ,אין סכנת התנגשות.
  4. (E) יפנה ל-(I) הנמצא מימינו.