1. חובה לגשת לכלי שייט (J) ולהגיש עזרה.
  2. אופנוע הים ימשיך להפליג בזהירות, שלא יעלה על האדם בים.
  3. (J) מסמן שיש צוללים במים ולכן יש להתרחק למרחק של 200 מטר לפחות.
  4. שני כלי השייט יפנו שמאלה על מנת למנוע התנגשות.