הדפסה
  1. כל אחד פונה ימינה.
  2. כל אחד פונה שמאלה.
  3. (D) מוריד מהירות, (L) פונה ימינה.
  4. שני האופנועים יעצרו.