הדפסה
  1. קיימת סכנת התנגשות (התכווין לא משתנה).
  2. לא קיימת סכנת התנגשות.
  3. סכנת התנגשות תיתכן רק אם יפליגו לאורך 3 שעות לפחות.
  4. לא ניתן לדעת על פי הנתונים בשאלה אם יהיה סכנת התנגשות.