1. קיימת סכנת התנגשות על האופנוע-ים לפנות למפרשית.
  2. לא קיימת סכנת התנגשות, אופנוע-ים יעבור לפני חרטום המפרשית.
  3. אופנוע-ים יקטין את מהירותו על מנת שהזווית בינה לבין המפרשית תגדל.
  4. שני כלי השייט יפנו ימינה.