1. עוד מעט חושך ולכן יש לעזוב מיד את האופנוע ולשחות לחוף.
  2. להפעיל מצוף עשן ולהמתין על האופנוע לסיוע.
  3. להישאר על האופנוע ולשלוח את הרוכב השני בשחייה לחוף להזעקת עזרה.
  4. להיסחף עם הרוח והגלים.