1. סכנת טביעה של הנוסע.
  2. היפגעות ממדחף האופנוע.
  3. פגיעות כתוצאה מסילון המים.
  4. אין בכך כל סכנה.