1. הנוהג יכול להחליק קדימה.
  2. הנוסע מאחור יכול ליפול לים ולהיפגע מסילון המים.
  3. הנוסע מאחור יכול להחליק קדימה ולהיפגע מהמדחף.
  4. הנוהג והנוסע יחליקו קדימה.