1. לנוהג.
  2. לשניהם במידה שווה.
  3. לנוסע.
  4. תלוי במהירות האופנוע.