הדפסה
  1. נוהג האופנוע.
  2. שניהם באותה מידה.
  3. הנוסע מאחור.
  4. תלוי בגיל של כל אחד מהם.