1. לאיבוד השליטה באופנוע הים כתוצאה מהנפילה לאחר מעבר הגל.
  2. לירידה נוחה מהגל.
  3. לתמרון טוב יותר של האופנוע כתוצאה מהמהירות הנצברת.
  4. כל התשובות נכונות.