1. הנוהג יפגע מההגה של האופנוע .
  2. הנוסע היושב מאחור יחליק לאחור.
  3. הנוהג יפול על הנוסע.
  4. שניהם נתונים לאותה מידה של סכנה.