1. הנוהג יכול ליפול לים.
  2. הנוסע יכול ליפול לים.
  3. הנוסע מאחור יכול להחליק קדימה.
  4. סכנת התהפכות של האופנוע.