1. לדומם מנוע מרחוק ולתת לתנופה לשאת אותו לכיוונו.
  2. להאט למינימום מהירות, להתקרב נגד כיוון הרוח ולדומם מנוע בקרבת כלי השייט.
  3. אין אפשרות לבצע גישה כזו באופנוע ים.
  4. להגיע במהירות לכיוונו ולדומם מנוע בקרבתו של כלי השייט השני.