1. כ-200 מטר.
  2. כ-2 מיל.
  3. כ-600 מטר.
  4. כ-8 מיל.