1. בצד ימין מצוף אדום, בצד שמאל מצוף ירוק.
  2. בצד ימין מצוף ירוק, בצד שמאל מצוף אדום.
  3. בשני הצדדים יהיו מצופים שחורים.
  4. אין חשיבות לצבע המצוף, אלה רק לאורות בלילה.