נוהל זה בא להסדיר את תהליכי העבודה הכרוכים בבדיקתו של כלי שיט לפני הכללתו בפעם הראשונה במרשם הישראלי של כלי שיט - ללא התחשבות בממדי הכלי ו/או בייעודו.

  נוהל בדיקת כלי שיט לפני רישומו במרשם הישראלי של כלי שיט