רשיון שייט הוא פנקס הכולל את פרטי כלי השיט, הרכבו ושינוי בעלות עליו. בכל השטה בכלי השיט יש לשאת רישיון שיט תקף, המהווה אישור שכלי השיט רשאי לשוט בים.

לידיעתכם, ברשיון שיט מצוינת דרגת תעודת המשיט המתאימה להשטתו.

חידוש רישיון שיט (כושר שיט)

  • למפעיל פרטי, אחת לשנתיים על בעל כלי השיט לשלם את האגרה לחידוש רישיון שיט ולבצע בדיקת (טסט) כשירות לכלי השיט
  • למפעיל עסקי, אחת לשנה על בעל כלי השיט לשלם את האגרה לחידוש רישיון שיט ולבצע בדיקת (טסט) כשירות לכלי השיט

חידוש רישיון לכלי שייט

רישיון כלי שיט

ביטול רישיון שיט

כלי שיט שיצא מכלל שימוש מחמת התיישנות, פירוק וכו', חובה על בעליו לפנות אישית או באמצעות מיופה כוח (המצויד בתעודת זהות מקורית של בעל כלי השיט ובייפוי כוח חתום למטרת ביטול הרישום), למשרדי אגף כלי שיט קטנים ומשיטים בחיפה עם תעודת זהות מתוקפת של בעל כלי השיט ורשיון שייט ולהחזיר את רישיון שיט.
לא ניתן לחדש תנועתו של כלי השיט שבוטל.

כפל רישיון שיט במקרה אובדן

ניתן להזמין כפל רישיון במוקד הטלפוני של משרד התחבורה או לקבל אותו במקום במשרדי אגף כלי שיט קטנים ומשיטים.
הרישיון תקף רק לאחר תשלום האגרה בסניף הדואר.

כפל רישיון לכלי שייט

ביטול כושר שיט

רשות הספנות והנמלים רשאית לבטל רישיון שיט לכלי שיט פלוני, במקרה:
  • שיש יסוד סביר שכלי השיט אינו כשיר לשיט.
  • שחלו שינויים באחד הפרטים הכלולים ברשיון שייט.
  • כלי השיט לא נבדק בדיקה כללית בהתאם לדרישות.
לאחר שחדלו הסיבות שגרמו לביטולו של רישיון כושר שיט, יינתן רישיון שיט חדש אם הוכח להנחת דעתה של הרשות, שכלי השיט כשיר לשיט.