במסגרת פעילות רשמי כלי השיט, ניתן לבצע העברות בעלות לכלי שיט פרטיים ומסחריים, לאחר עמידה בקריטריונים ובתנאים הנדרשים לביצוע פעולה זו.
ככלל, התהליך יתבצע בפני רשם כלי השיט בנוכחותם ובחתימתם של המעביר והנעבר או מיופה כוחם.

מטרת הנוהל
מטרת הנוהל הינה להסדיר את שלבי העבודה, וכן את התנאים לביצוע העברת בעלות בכלי שיט אשר אורכו הכללי מעל 7 מטר.

סימוכין
  • חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך - 1960 , פרק שלישי
  • תקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), התשכ"ב - 1962
  • תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג - 1982, פרק ראשון, פרשנות