מפות סינופטיות ומפות גלים לים התיכון של השירות המטאורולוגי הישראלי.

מפה סינופטית מאובחנת של אזור הים התיכון לגובה 500 מ"ב.
המפה מתעדכנת אחת ל 24 שעות, בשעה 04:00 UTC.

500MB ANALYSIS

מפה סינופטית מאובחנת של אזור הים התיכון לגובה פני הים.
המפה מתעדכנת אחת ל 24 שעות, בשעה 04:00 UTC.

Surface ANALYSIS

תחזית ל-12 שעות של גובה גל סיגניפיקנטי בים התיכון.
המפה מתעדכנת פעמיים ביממה, בשעה 05:00 UTC ו-1700 UTC.

Significant Wave Height [m] 12Z

תחזית ל-24 שעות של גובה גל סיגניפיקנטי בים התיכון.
המפה מתעדכנת פעמיים ביממה, בשעה 05:00 UTC ו-1700 UTC.

Significant Wave Height [m] 00Z

תחזית ל-36 שעות של גובה גל סיגניפיקנטי בים התיכון.
המפה מתעדכנת פעמיים ביממה, בשעה 05:00 UTC ו-1700 UTC.

Significant Wave Height [m] 12Z