תואר: הנדסאי מורשה
כתובת: עתלית 3030000, שכ' קנדי, מספר בית 206/24, ת.ד. 1337
טל':050-5906655

מורשה לביצוע:

  • פעילות לפי מכתב הסמכה
1. ביצוע סקר גוף לכלי שייט פרטיים עד 24 מטר הבנויים מחומר עץ/פיברגלס/פלדה.
2. ביצוע סקר גוף לכלי שייט מסחריים עד 7 מטר.
3. תכנון כלי שייט פרטיים עד 24 מטר.
4. פיקוח, ביצוע עבודות, שינויים ותיקונים בכלי שייט פרטיים עד 24 מטר הבנויים מחומר עץ/פיברגלס.
5. ביצוע חישובי מנוע/הגה לכלי שייט פרטיים עד 24 מטר.
6. ביצוע הערכת יציבות לכלי שייט פרטיים עד 24 מטר ועד 12 נוסעים + אנשי צוות.
7. ביצוע הערכת יציבות לכל סוגי כלי השייט ועד 12 נוסעים + אנשי צוות.