בדיקות רעש באניות

רשימת בודקי רעש מוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים לבדיקת רעש באניות
דר' בס יוסף (בודק רעש מוסמך) | אור ייהודה 26 יוני 2014
דר' זלוטניק צבי (בודק רעש מוסמך) | חיפה 26 יוני 2014
דר' קלר יולי (בודק רעש מוסמך) | ק. ים 26 יוני 2014
וידמן אנטולי (בודק רעש מוסמך) | חיפה 26 יוני 2014
מכון התקנים (בודק רעש מוסמך) | תל אביב 26 יוני 2014
סורוב מיכאל (בודק רעש מוסמך) | תל אביב 26 יוני 2014