פעילות אגף א' - כוח אדם ימי ארגון ומנהל

 • תכנון כ"א ימי, הערכת תחזיות ביקוש והיצע לקצונה ישראלית בחב' הספנות ומעקב אחר מימושן.
 • הנפקת פנקסי ימאים כדרכון וגם כתעודת רישיון עבודה לציבור הימאים הישראלים.
 • רישום וניהול תיקי ימאים, מעקב ודיווח, ניהול רישום "הזמן הימי" של ימאים ועדכונו.
 • פיקוח על משמעת ועל כשירות רפואית של ימאים ישראלים וזרים.
 • הפעלת המועצה להסמכת ימאים וועדות המשנה.
 • יישום אמנות בינלאומיות בנושא כ"א ימי של ארגון העבודה הבינלאומי(ILO) וארגון הספנות הבינלאומי(IMO).
 • גיוס והכשרת קצינים לצי הסוחר באמצעות הרשות לחינוך והכשרה ימית.
 • הוצאת תעודות יושר באמצעות קשר ישיר למחשב המשטרתי.
מסלול גיוס והכשרת קצונה ימית
איתור מועמדים ומיון ראשוני (בעיקר חיילים משוחררים).
מבחני התאמה ובדיקות רפואיות.
קורסי הכנה-כיבוי אש ,הישרדות, בטיחות אישית ועזרה ראשונה באונית אימונים דדו.
הפלגות הכרות והתנסות באוניות צי הסוחר לפרקי זמן של שבועיים עד 3 חודשים.
קורס יעודי במכון להכשרה ימית בעכו – חובל משמרת או קצין מכונות משמרת .
הפלגות צוערים– הפלגות באוניות צי הסוחר כצוערים עד לצבירת זמן ימי של 12 חודשים.
מבחני הסמכה – לאחר צבירת הזמן הימי עוברים הצוערים מבחני הסמכה בע"פ ומקבלים דרגת קצונה בצי הסוחר.

הרשות לחינוך והכשרה ימית
 1. הכשרת קציני ים במסגרת המכון להכשרה ימית בעכו.
 2. הכשרה ביחידה לקליטה ובטיחות באוניה "דדו".
 3. קורסים G.M.D.S.S לחיל הים ומכון להכשרה ימית בעכו.
 4. קורסי A.R.P.A – מדמה מכ"מ ממוחשב ע"ג PC במכון.
 5. שיווק קורסים לגורמי חוץ - תעשייה, משיטים, מכבי אש, משטרה וכו'.
 6. קורסים מיוחדים לחברות ספנות מנו וכספי.
 7. קורס הכרת מיכליות לחברת גדות ים.
 8. קורסים לחובל בכיר וקצין מכונות בכיר.
צור קשר

המחלקה להסמכת עובדי נמלים

המחלקה הוקמה כפועל יוצא של חוק "רשות הספנות והנמלים", וייעודה ליישם את נושא הכשרת עובדי הנמלים והסמכתם. נקבעו נהלים והנחיות בנושאים הבאים:
 1. דרישות סף לקליטת עובד חדש בחברת הנמל.
 2. קביעת מדריכים ובוחנים למקצועות הנמליים
 3. בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי הנמלים.
 4. פרקי זמן מינימאליים למעבר בין המקצועות הנמליים.
 5. מעקב אחר תאונות עבודה בנמלים.
 6. פיקוח על סידורי עבודה בנמלים.
 7. פיקוח על קורסים תפעוליים בנמלים. המקצועות הנמליים בפיקוח הם: אתתים, סווארים, עגורנים, מלגזנים, מנהלי עבודה, בקרים, ועובדי סדנאות.
צור קשר

מחלקת כספים,חשבונות ומינהל

המחלקה עוסקת בנושאים הבאים:
 • תקציב (תכנון, הכנה, ניהול ובקרה)
 • מכרזים (ריכוז עבודת ועדת המכרזים, ועיסוק בכל הסוגיות החל מבחירת הזכיין ועד החתימה על החוזה).
 • הכנסות (מעקב, הכנת דוחות חודשיים /תקופתיים, עדכון אגרות, גבייה).
 • ניהול רכש (הוצאת הזמנות רכש, וביצוע תשלומים באמצעות מערכת המרכב"ה).
 • עבירות על בטיחות השייט – קנסות מינהלים (אחריות על נושא הקנסות המינהלים כולל עבודה מול מחלקת התביעות, השיטור הימי, המרכז לגביית קנסות וציבור הנקנסים).
 • נסיעות עובדים לחו"ל (טיפול פרטני ,הכנת תוכנית נסיעות שנתית לחו"ל ומעקב אחרי ביצועה).
 • בוחנים (טיפול בתשלומי שכ"ט של בוחני חוץ).
 • ניהול קופה קטנה (מזומנים).
 • טיסות עובדים בארץ.
 • פרסומים.
 • תלונות ציבור.
צור קשר