האגף מסייע בתכנון וגיבוש המדיניות הלאומית בענייני ספנות ונמלים.

בתחום הספנות

 1. ייזום והשתתפות בגיבוש וקביעת מדיניות הממשלה וחקיקה.
 2. ביצוע פעילות בארץ ובחו"ל לשיפור כושר התחרות הכלכלי של הספנות הישראלית (סיוע ממשלתי, עדכון תקנות המיסוי, עדכון חקיקה, הקטנת עלויות תפעול) וכן ייזום, השתתפות וסיוע בגיבוש הסכמים בינלאומיים- בילטראליים ומולטילטראליים, שיתופי פעולה אזוריים, ועדות וארגונים בינלאומיים.
 3. מטפל ברישום כלי שיט ישראליים, בדגל ישראל ובדגל זר שבבעלות/שליטה ישראלית, בהסתמך על חוק הספנות (כלי שיט – תש"ך 1960) וחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי– התשס"ה - 2005)
 4. איסוף, עיבוד והפצת מידע, מחקרים בארץ ובחו"ל.
 5. הקמה ותפעול של מערכות מידע ממוחשבות לספנות ונמלים.
 6. ייזום והשתתפות 0.

בתחום קשרי חוץ

 1. השתתפות בארגונים (העוסקים בספנות).
  • IMO - ארגון הספנות הבינלאומי.
  • UNCTAD - ארגון של האו"ם להיבטים כלכליים בספנות.
  • E.C - מדינות הקהילה האירופית (M.E.D.A).
  • O.E.C.D - ארגון שת"פ כלכלי של המדינות המפותחות.
 2. ייזום השתתפות ויישום אמנות בינלאומיות (כלכלת ספנות בלבד).
  • C.L.C - אמנת החבות האזרחית.
  • FUND IOPC - קרן לפיצויים בגין נזקי זיהום ים בשמן.
  • P.S.C - ביקורת על אוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל - Port State Control.
  • W.T.O - G.A.T.T - ארגון הסחר העולמי – שירותי ספנות.
  • F.A.L - האחדת דוקומנטציה ותקשורת E.D.I.
  • BUNKER OIL - הקמת קרן בינ"ל לפיצוי בגין נזקים שנגרמו מזיהום בשמן מאוניות שאינן אוניות מיכל.
  • HNS - הקמת קרן בינ"ל לפיצוי בגין נזקים שנגרמו מאוניות כימיקלים ומכולות
 3. הסכמים בילטראליים.
  • סין*, אוקראינה, טייוואן, דרום-קוריאה, רוסיה, בלגיה ולוקסמבורג– נחתמו הסכמים ואושררו.
  • בולגריה, וייטנאם - נחתמו הסכמים וטרם אושררו.
  • הודו, הונג-קונג, פולין, תורכיה - הסכמים בתהליך.
 4. שיתוף פעולה בינלאומי בתחומים הבאים:
  • M.O.U on P.S.C - שת"פ בין מדינות דרום ומזרח הים התיכון.
  • REMPEC - שת"פ ללוחמה בזיהום ים בשמן, באזור הים התיכון.
  • M.O.S MEDA - שת"פ עם הקהילייה האירופאית להובלה בים במקום ביבשה.
 5. ארגונים בינלאומיים ופרויקטים ספנותיים אזוריים: (M.A.P SAFE MED)
* נחתם הסכם נוסף המרחיב את הסכם הספנות המקורי לנושאי שירותים לוגיסטיים ל ספנות.

בתחום הנמלים

 1. מדדי שירות - במהלך שנת 2006 הוכנסו מדדים לבדיקת רמת השירות בנמלים.
 2. תעריפים ואגרות: רפורמה בשיטת התעריפים בנמלים (בשיתוף עם אגף תכנון וכלכלה ומשרד האוצר).
 3. שת"פ בינלאומי בנמלים.
 4. שיפור שירות ללקוחות והתייעלות הנמלים (תור תפעולי/"חלונות").
 5. עידוד תחרות כלכלית בתחום הנמל ובין הנמלים (סטטיסטיקה / מחקרים).
 6. תקציב פיתוח לנמלים - המלצות לשר התחבורה.
 7. קידום תהליכי הפרטת חברות הנמל (בשלב זה נמל אילת).

מערכות מידע ועיבוד נתונים

 1. הקמת מאגר מידע לאומי בנושאי ספנות ונמלים.
 2. אחידות בתשתית המחשוב בנמלים.
 3. איסוף עיבוד והפצת נתוני ספנות ונמלים.
 4. איכות הסביבה הימית - קרן למניעת זיהום הים.
 5. מערכת מסרים אלקטרוניים בקהיליית הים - "תסק-ים"(מיתוג + פיתוח).

טל'  04-8632124