לאגף שלוש משימות עיקריות

 1. הנדסת כלי שיט ומתקנים ימיים
  טיפול בנושאים הנדסיים הקשורים בכלי שייט ומבנים ימיים.
 2. גף נמלים ומעגנות (לא כולל נמלי חיפה, אשדוד ואילת)
  טיפול בנמלים ומעגנות הכולל נושאים סטטוטוריים וכן פרויקטים לפיתוח השייט לאורך חופי המדינה.
 3. גף נמלים (נמלי חיפה, אשדוד ואילת)
  המטלות שהוטלו על הרשות בתחום התפעול וההנדסה בשלושת הנמלים העיקריים: חיפה, אשדוד ואילת.

הנדסת כלי שיט ומתקנים ימיים

בגף מועסקים שני מהנדסי אוניות המטפלים באישורים שוטפים ובפרויקטים
מיוחדים לכלי שיט (בשליטה ישראלית או שעובדים בפרויקטים ישראלים) ולמתקנים ימיים לאורך החופים. הנושאים המטופלים כוללים בדיקות חוזק ויציבות כלי- שיט , ניסוי ים, אישור אוניות נוסעים זרות, תוכניות ומפרטים של כלי שיט, ניהול ספרות פרסומי IMO וכן אישורים הנדסיים שוטפים, בנושאי תכנון ובניה של כלי שייט. יישום חוק המוגבלים, נושא רעש בכלי שיט, ביקורות הספנה תקופתיים וכן ביקורות הנדסיות שוטפות בכלי שיט.

גף נמלים ומעגנות (לא כולל נמלי חיפה, אשדוד ואילת)

גף נמלים ומעגנות כולל את התפקידים הבאים:
 1. ניהול השליטה והפיקוח על הנמלים והמעגנות.
 2. תיאום, פיקוח ומעקב על פיתוח הבנייה בנמלים/מעגנות באזור מימי החופים.
 3. פרסום ועדכון חוקים/תקנות בתחומי בטיחות השיט ותפעול המעגנות.
 4. ייצוג משרד התחבורה בועדות הסטטוטוריות השונות כגון הועדה להגנת הסביבה החופית, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, וכו'.
 5. נושאי המיפוי הימי לאורך החופים, ריכוז ועדות מקצועיות בנושאי מעגנות ונמלים, ייזום ואישור פרויקטים ימיים לאורך החופים.
רשימת הנמלים והמעגנות שבפיקוח הם: נמל עכו, נמל טבריה, נמל ת"א, נמל חדרה, מעגנות ים-סוף, נמל קצ"א אשקלון, מרינת קישון, מרינת הרצלייה, מרינת אתרים ת"א, נמל יפו, מרינת אשדוד, מרינת אשקלון, מרינת אילת, איזור ים המלח.

גף נמלים (נמלי חיפה, אשדוד ואילת)

הגף נוצר בעקבות "חוק רשות הספנות והנמלים"- פברואר 2005. תפקידי הגף הם:
 1. פיקוח רגולאטור בנושאי תשתיות, מערכות ומתקני נמל.
 2. פיקוח על דרכי הפיתוח של הנמלים ומעקב אחרי תוכניות הפיתוח.
 3. עידוד החדרת טכנולוגיות חדישות בנמלים.
 4. פיקוח ובקרה הנדסית על פרויקטים ומבנים ימיים(רציפים,מנופים,ציוד נמלי וכו').
 5. הגדרת פעילות מותרת של חב' הנמל והנכסים.
 6. יצירת מנגנון תלונות והטיפול בהן.
 7. שמירה על כללי התור התפעולי.
 8. הגדרת רמות השירות.
 9. פיקוח על שירותי הנמל.
 10. פיקוח על שירות יעיל מצד חב' הפועלות בנמלים וחנ"י ועידוד התחרות הבן-נמלית והבינ'ל.

טל'  04-8632121