תפקיד האגף לפקח על אוניות ובטיחות השיט. האגף אחראי על יוזמות החקיקה הספנותית , ייצוגה של מדינת ישראל בגופים המקצועיים בעולם הספנות שבראשם הארגון הספנות הבינלאומי (I.M.O).
האגף פועל לאכיפה של אמנות בינלאומיות בישראל וכן על אכיפת החוק הישראלי בנושא הכשרת והסמכת הקצונה הישראלית וקביעת סטנדרטים מקצועיים בתחום הספנות.
האגף מפקח על כלי שיט זרים הנכנסים לתחום המים הריבוניים של המדינה ולנמלי ישראל ובודקת כשירות האוניה וצוותה ע"מ למנוע תאונות ימיות וזיהום ים, חוקרת ומפיקה ולקחים.
האגף עוסק במכלול נושאים הקשורים בבטיחות השיט ושמירה על הסביבה הימית ומפקח על תקינות האוניות המגיעות לישראל מכל ההיבטים כמו: גוף, מערכות הנעה, כושר תמרון, תאימות ועמידה בתקנות ואמנות, יציבות, אישור טעינת חומרים מסוכנים, קשר אלחוטי ולוויני והכשרה ראויה של מפעילי האוניה.
האגף מורכב מרבי חובלים, מכונאים ראשיים, מפקח רדיו, בעלי ניסיון וידע רב.
בעקבות הרפורמה בנמלים, הוספו מטלות לאגף בנושאים הנוגעים לרגולציה על תפעול הנמלים בהיבטים של בטיחות ואיכות הסביבה:
 1. בטיחות השיט בתחום הנמלים ובמבואותיהם כולל VTS.
 2. שינוע, אחסון ומוכנות ותגובות לאירועי חומרים מסוכנים(חומ"ס).
 3. נושאי איכות הסביבה: זהום הים, זיהום אויר, מתקני קליטה נמליים.
 4. צנרת המטענים המסוכנים הנוזלים בצובר כמו דלקים וכימיקלים למיניהם.
תפקידי המחלקה הטכנית:
 1. בדיקת אוניות ישראליות בארץ ובעולם בהתאם לדרישות אמנות וקודקסים בינל' כמו:
  • אמנת בטיחות החיים בים (SOLAS).
  • אמנת קווי הטעינה (Load Line)
  • האמנה למניעת זהום ים (MARPOL)
  • האמנה להכשרה והסמכת יורדי ים (STCW)
  • האמנה למניעת התנגשויות בים (COLREG)
  • האמנה לבטיחות מכולות (CSC)
  • קוד לניהול בטיחותי (ISM Code)
  • הובלת מטענים רדיואקטיביים (INF Code)
  • נוהל אחסון ואבטחת מטענים (Cargo Stowage & Securing).
  • מטענים מסוכנים (IMDG Code).
  • טיפול בטוח במטען מוצק בצובר (BC Code).
  • הובלה בטוחה של גרעינים בצובר (GRAIN Code).
  • טעינה ופריקה באוניות צובר (BLU Code).
  • הליכי בדיקות אש (FTP Code).
  • אזעקות, אותות וסימנים (Alarms & Indicators Code).
  • שעות עבודה ומנוחה של ימאים (Hours Of Work & Rest).
  • בדיקה והערכה של מתקני ציוד והצלה (Testing Of Life-Saving Appliances).
  • ציוד ומתקני הצלה (LSA Code).
  • סימנים ואותות (Code Of Signals).
  • מדריך רפואי כולל רשימת ציוד ותרופות (WHO- Medical Guide).
  • בטיחות מערכות אש (Code FSS )
  • בטחון באוניות ובנמלים (Code ISPS )
 2. בדיקת אוניות זרות במסגרת Port State Control בהתאם לאמנות וקודים הנ"ל ובנוסף:
  • בטיחות כלי שיט מהירים (HSC Code).
  • בנייה וציוד של אוניות חדשות המובילות כימיקלים מסוכנים בצובר (IBC Code).
  • בנייה וציוד של אוניות ישנות המובילות כימיקלים מסוכנים בצובר (BCH Code).
  • הובלה בטוחה של אוניות המובילות עצים על הסיפון (Timber Deck Cargo Code).
  • הובלה בטוחה של אנשים בכלי שיט לאספקת מתקנים ימיים(OSV Code).
  • בנייה וציוד של אוניות חדשות המובילות גזים נוזלים בצובר (IGC Code).
  • בנייה וציוד של אוניות ישנות המובילות גזים נוזלים בצובר.
  • בנייה וציוד של אוניות ישנות מאוד המובילות גזים נוזלים בצובר.
  • בטיחות בכלי שיט הנתמכים באופן דינאמי (Dynamically Supported Craft Code)
  • בנייה וציוד לכלי שיט העוסקים בקידוחים ימיים (Offshore Drilling Units Code).
 3. בדיקת כלי שיט בהתאם להחלטות הארגון הימי הבינ"ל (IMO) .
 4. בדיקות שנתיות ופיקוח בגוררות.
 5. בדיקות שנתיות ופיקוח במכמורתנים.
 6. בדיקות שנתיות ופיקוח ספינות ואוניות נוסעים בשכר בחופי הארץ.
 7. פיקוח והשגחה על מטענים כולל מתן אישורי טעינה למטענים מסוכנים ומטענים בצובר.
 8. פיקוח על בניית כלי שיט חדשים.
 9. הפעלת חדר המצב בעת חירום או בעת אירוע ימי.
 10. פרסום הנחיות Shipping Notices לאוניות וכן הודעות לכלל הימאים בכל הנוגע לנושאים דחופים הנוגעים לבטיחות השיט במימי המדינה.
 11. חקירת תאונות ימיות והפקת לקחים.
 12. יישום אמנות בינ"ל.
 13. עדכון חקיקה ישראלית.
 14. הכשרה והסמכה של קצינים ישראלים כולל בחינות בכתב ובע"פ.
 15. מבחני אימות והכרה בתעודות הסמכה זרות.
 16. פיקוח על תקינות וידע של צוותי הבטיחות באוניות.
 17. בדיקה והנפקת התעודות הבאות:
  • ציוד בטיחות Safety Equipment.
  • בטיחות הקשר Radio Safety.
  • מניעת זהום הים I.O.P.P.
  • ניהול בטיחותי Int. Safety Managements
  • תעודת ביטחון Int. Ship Security Cert.
  • תעודת רשומת תולדות האוניה Continuous Synopsis Record.
  • צוות הבטיחות Safe Manning.
  • רישיון שייט.
 18. פיקוח על הקמת מגדלורים ומשואות אור ברחבי הארץ ואחזקתם.
 19. ראיונות ובחינות להתאמת מועדים לקורסים לקציני סיפון ומכונה.
 20. פיקוח על מבחני רדיו בשיטת GMDSS.
 21. הכנת סילאבוסים ועדכונים בהתאם לדרישות ה- STCW.
 22. השתתפות בוועדות מקצועיות של הארגון הימי הבינ"ל IMO וכן השתתפות בסמינרים ובימי עיון בנושאים הנמצאים בפיקוח המחלקה הטכנית.

טל'  04-8632080