מינהלת נמל חיפה החלה לפעול בתאריך 1/2/2007 כפועל יוצא של הסכם לשיתוף פעולה לניהול נמלי חיפה ואשדוד שנחתם בין חברת נמלי ישראל (חנ"י) לרשות הספנות והנמלים (רספ"נ) בדצמבר 2006.
המינהלת הוקמה כשלב ביניים עד לעדכון הרפורמה בנמלים משנת 2005 ע"י הפיכתה של חנ"י ל"בעל בית" LAND LORD של נמלי חיפה, אשדוד ואילת.

תפקידי המינהלת
  • ניהול נמל חיפה בכל הקשור לשמירת התחום הימי תקין ובטיחותי לרבות הגנה על איכות הסביבה
  • הבטחת קיומם של שירותים משותפים ושל תשתיות משותפות
הרכב מינהלת
  • מנהל נמל - שיוך ארגוני לרשות הספנות והנמלים
  • רכז תפעול נמלי (עוזר מנהל) - שיוך ארגוני לרשות הספנות והנמלים
  • מזכירה - שיוך ארגוני לחברת נמלי ישראל
עיקרי פעילויות
  • השתתפות בעבודת מטה למעבר תפעול הנמלים בשיטת ה- LAND LORD
  • השתתפות בעבודת מטה הביטחון המרחבי
  • ניהול תשתיות משותפות בתחום הימי שבאחריות חנ"י
  • רשות תמרור מקומית
  • נושאים שונים עפ"י הנחיית מנהל רשות ספנות ונמלים

טל'  04-8642280