מינהלת נמל אשדוד פועלת החל מפברואר 2007

בעלי תפקידים במינהלת נמל אשדוד
 • מנהל נמל
 • רכז בכיר לתפעול
 • מזכירה
 • ממונה תקציבים והתקשרויות  מחברת נמלי ישראל
יעוד המינהלת
יצירת תשתית ניהולית ותפעולית המאפשרת הפעלת שטח הכרזת נמל אשדוד בשיטת ה- Landlord תוך מילוי תפקידי רשות הספנות והנמלים וחברת נמלי ישראל בהפעלת תחום הנמל, לאור כתבי ההסמכה ועל-פי ההסכם המשותף.

להלן עיקרי פעילות המינהלת בש"ע 2008
במהלך 2007 נערכה  עבודת מטה בשני נושאים עיקריים הקשורים למינהלת הנמל, שהסתיימה בסוף הרביע הראשון של 2008
 • הביטחון המרחבי – עמ"ט בהובלה של מנב"ט חנ"י
 • גיבוש תפיסת ה- Landlord – עמ"ט בהובלת סמנכ"ל לפיתוח בחנ"י
הענקת שרות תחזוקתי  מטעם חנ"י בתחומים הבאים:
 • ניקוי צופת בנמל – באמצעות חברת "אמקו–ים"
 • טיפול תחזוקתי בעומק הים ושיפור סטאטוס עזרי הניווט – בתיאום מול גורמי חנ"י וחנ"א
 • טיפול באירועי זיהום ים ושיפור המוכנות לטיפול בהם באמצעות חברת MPS
התנעת עמ"ט ליצירת מציאות אחרת ברציף הדייגים (רציף 9). הוכן תיק נתונים הכולל מיפוי כל כלי השייט ונתוני הזהות שלהם. הוכן מיפוי פערי בטיחות ברציף 9 והועבר לטיפול חנ"י וחברת הנמל

עמ"ט ליצירת פתרון לסוגיית חומרים מסוכנים בשטח הכרזת הנמל בעת חרום, לרבות בניית "תוכנית מגירה" מוסכמת על כל הגורמים לפינוי חומ"ס בעת הצורך. התוכנית הוצגה בפני המנחה הלאומי במהלך דצמבר 08. העמ"ט ימשך גם בש"ע 09 במסגרת צוות עבודה שהוקם ע"י המנחה הלאומי מטעם המשרד להגנת הסביבה

מעורבות בתהליכי הערכת מצב וקבלת החלטות במסגרת מבצע  "עופרת יצוקה"

שיפור מוכנות שטח הכרזת הנמל להערכות לשע"ח באמצעות הקמת 3 פורומים של "מוטב יחדיו" בנושאים:
 • הערכות להתמודדות עם אירוע חומ"ס בשטח הכרזת הנמל
 • הערכות להתמודדות עם אירוע זיהום הים בשטח הכרזת הנמל
 • הערכות להתמודדות עם אירוע בטחוני  בשטח הכרזת הנמל

טל'  08-8604387